Apa itu Tadhiyyah???

2:19:00 PM

Yang dimaksud dengan at-tadhiyyah adalah mengorbankan harta, jiwa, waktu, kehidupan dan segala-galanya untuk mencapai tujuan. Pengorbanan apa pun tidak akan sia-sia, akan diganti dengan balasan pahala:

QS. 9:111 ”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka”

QS. 48:16 ”Maka jika kalian taat Allah akan memberi kalian pahala yang baik”

QS. 2:245 ” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Umat ini tdak akan baik kecuali dengan sesuatu yang menyebabkan baiknya umat pertamanya, dan tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan apa yang menyebabkan pendahulunya mendapatkan kemuliaan.

Tiada kehidupan bagi dakwah tanpa jihad, tiada jihad tanpa pengorbanan.
QS. 34:39 ” Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”

QS. 3:157 ” Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.”
Orang yang tidak mau berkorban akan berdosa

QS.9:24 dan 38-39
QS. 47:38
QS. 48:16

QS:61:10-11 ” Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Di ambil dari buku “At-Tadhiyyah” Hasan Al-Banna
 

You Might Also Like

0 strawberries yummy

Follow me

Like us on Facebook

Follow us

Flickr Images